Ogrodnictwo Aniela i Andrzej Kłak

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Waszych przedstawicieli jest firma Ogrodnictwo Aniela i Andrzej Kłak z siedzibą w 61-313 Poznań ul.Szczepankowo 161/163 reprezentowana przez Anielę i Andrzeja Kłak

2) Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa przedstawicieli przetwarzane będą w celu realizacji transakcji handlowych na podst. art. 6 b,c ww. rozporządzenia.

3) Państwa dane osobowe oraz przedstawicieli przekazujemy pracownikom, partnerom handlowym oraz podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby realizacji zamówienia i jego rozliczenia, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, informatyczne, ściągania należności. Mogą być także przekazane podmiotom, które na podstawie przepisów szczególnych mogą żądać udostępnienia i przetwarzania Państwa danych osobowych.

4) Państwa dane osobowe, a także przedstawicieli będą przechowywane przez okres 6 lat od momentu zakończenia transakcji handlowych, ich rozliczenia bądź przedawnienia, a także od ustania wszelkich gwarancji i rękojmi z tytułu realizacji umowy/zlecenia.

5) Posiada Pani/Pan, Państwa przedstawiciele prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6) Mają Państwo oraz przedstawiciele prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa czy przedstawicieli narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy/zlecenia.

8) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9) Państwa dane wraz z danymi przedstawicieli pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa, z zapytań, zamówień, ofert handlowych, a także z publicznie dostępnych źródeł.

Z poważaniem

Ogrodnictwo Kłak Aniela i Andrzej Kłak
ul.Szczepankowo 161/163
61-313 Poznań
tel. 61 879 86 68
biuro@ogrodnictwoklak.pl

UWAGA. Strona wykorzystuje pliki cookies do celów statycznych. W programie służącym do przeglądania internetu można określić warunki przechowywania i dostępu do plików coockies.